Route 66

 
 
År 1926 öppnade vägen som sedan blev kallad för the Main Street of America och the Mother Road. Den 3 940 km långa vägen gick från Chicago, IL, genom 8 delstater och slutade i Santa Monica i LA, CA.
När vägen öppnades såg många i de stora städerna i öst sin chans att hitta lyckan. Depressionen gjorde att många flydde från öst till väst för att hitta ett bättre liv ute på landsbyggden. Många gav sig också ut på vägen för att besöka de små samhällerna som hade uppstått efter vägen.
När Route 66 togs bort ur landsvägssystemet år 1985 och blev ersätt av motorvägar lämandes städerna efter vägen till spökstäder. Idag kan man inte åka hela Route 66 men delar av vägen finns fortfarande kvar. Där vi var fanns det fortfarande lite affärer, caféer och diners men mer för turisternas skull.