A mall with a view

Detta utomhus-mall ligger precis vid Walk of Fame. Det är ett fint mall men vi, liksom de flesta andra, gick inte hit för att shoppa - utan för att se Hollywood-skylten. 
 
 
De som står på bron mellan den högra och vänstra delen av mallet kollar på Hollywood-skylten.